اجرای حکم قصاص در زندان مرکزی رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان ، محکومان علیه آقایان ( ح.ی) و (آ.ش) به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیدند. محکومان علیه آقایان ( ح.ی) و (آ.ش) به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده بودند و پس از تایید حکم […]

edamبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان ، محکومان علیه آقایان ( ح.ی) و (آ.ش) به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیدند.

محکومان علیه آقایان ( ح.ی) و (آ.ش) به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده بودند و پس از تایید حکم مذکور مورد تایید دیوان عالی کشور و ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته و در محل زندان مرکزی شهر رشت به مرحله اجرا در آمد.

شایان ذکر است دستگاه قضایی استان گیلان و شورای حل اختلاف دادگستری در جهت کسب رضایت اولیاء دم نهایت تلاش خود را بکار گرفت که در نهایت با درخواست اولیاء دم و صدور مجوز از سوی ریاست معظم قوه قضائیه حکم فوق اجرا گردید.

 

Share