شوخی فیس بوکی کاربران با محمد جواد ظریف + عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: آزاد بودن مخاطبان فضا های مجازی مخصوصا فیس بوک گاهی صحنه های جالبی را به همراه دارد مثل اتفاقی که برای دکتر محمد جواد ظریف رخ داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: آزاد بودن مخاطبان فضا های مجازی مخصوصا فیس بوک گاهی صحنه های جالبی را به همراه دارد مثل اتفاقی که برای دکتر محمد جواد ظریف رخ داد

Share