تصویب نشدن FATF Archives - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

تاریخ قضاوت می‌کند که عدم تصویب FATF اشتباه بود | قالیباف را یک مدیر اجرایی و دونده قوی می‌دانم

نپذیرفتن FATF ایران را مقابل نظام مالی بین المللی قرار می‌دهد

شرط احتمالی مجمع تشخیص برای تصویب FATF | مخالفتی با CFT نشده است

طراحی موضوع استعفا و مسدودسازی تصویب FATF در اتاق فکر ضد دولت

عدم تصویب لوایح FATF بهترین هدیه به ترامپ است | قطع ارتباط با FATF هواداران تیم‌ملی را هم درگیر کرد

شتابزدگی در پیوستن به CFT مصلحت نیست|نگرانیم ما را در یک دالان بدون انتها قرار دهند

۸۰میلیون ایرانی در معرض تحریم‌ جدید|تبعات نپذیرفتنFATFفراتر از ارتباطات بانکی است

نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF

آیا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؟

مخالفان به جای بیان ایرادات فنی، لجبازی سیاسی می‌کنند | عراق، لبنان و سوریه جزو FATF هستند

جان مردم اسالم در خطر است | FATF کلاهی گشادتر از برجام است

مخالفان تصویب FATF مسئولیت عواقب خطیر اقدامات‌شان را به عهده گیرند

با توجه به عدم انجام تعهدات غربی‌ها در برجام پذیرش FATF خطاست

وقتی با FATF مخالفت می‌کنیم، این پیام را می‌دهیم که ریگی به کفش داریم

اگر FATF تصویب نشود تقریبا کره زمین با ما کار نمی‌کند | نمی‌دانم چرا این مسئله را کش می‌دهیم