معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد

موفقیت بیمارستان پارس رشت در کسب درجه یک عالی اعتباربخشی ملی

بیمارستان پارس با اخذ درجه یک عالی اعتباربخشی، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان چهارمین بیمارستان کشور به لحاظ ارائه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی ایمن و اثربخش منطبق با استانداردهای اعتباربخشی ملی معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در ارزیابی دور پنجم اعتباربخشی در بین تمامی بیمارستان‌های کشور تنها هشت بیمارستان، موفق به اخذ درجه یک عالی شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: باتوجه‌به دستورالعمل ارزیابی اعتباربخشی مجدد بیمارستان‌های کاندید رتبه عالی و یک برتر و طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط ارزیابان مجرب کشوری، بیمارستان پارس رشت در استان گیلان موفق به کسب درجه یک عالی گردید.

دکتر سید مهدی ضیاء‌ضیابری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بر اساس ارزیابی‌های اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان‌های کشور که از خردادماه سال ۱۴۰۱ آغاز گردید و باتوجه‌به دستورالعمل ارزیابی اعتباربخشی مجدد بیمارستان‌های کاندید رتبه عالی و یک برتر و بر طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط تیم‌های مجرب ارزیاب کشوری در بازه زمانی ۲۳ دی‌ماه لغایت ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ و نمرات کسب شده توسط ۴۸ بیمارستان کاندید درجه عالی/یک برتر و همچنین گزارش‌های نظارتی دریافت شده؛ بیمارستان پارس رشت موفق به کسب درجه یک عالی گردید.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از بین ۴۸ بیمارستان کاندید در کل کشور، ۸ بیمارستان موفق به کسب درجه عالی و ۲۲ بیمارستان موفق به کسب درجه یک برتر شدند که در این میان بیمارستان پارس موفق به کسب رتبه چهارم در بین ۸ بیمارستان با رتبه عالی گردید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد از بیمارستان‌های حائز رتبه عالی/ یک برتر انتظار می‌رود با ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات در حفظ رتبه کسب شده در ارزیابی‌های ادواری یا سرزده کوشا باشند و امید است شاهد تلاش بیشتر سایر بیمارستان‌ها در جهت بهبود و ارتقای عملکرد باشیم.

Share