مطابق نتایج طرح آمارگیری

سهم ۴۱ درصدی بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران+ جزئیات

مطابق آمارهای ارائه شده درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۱.۳ درصد بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار درسال ۱۴۰۲، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۴۰۱) ، ۰.۹ درصد کاهش یافته است.{یک ساعت کار در هفته به معنای اشتغال است.}

در سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۴۰۱)،۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی آمار بازار کار و بیکاری فارغ التحصیلان بیانگر این است بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی نشان می دهد,۱۱.۸ درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاظ شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل است.

درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت بیکاری فارغ التصحیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۱.۳ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتراست. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل۱.۳درصد افزایش داشته است.

درسال ۱۴۰۲ سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۱درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل۰.۴درصد افزایش داشته است.

Share