آمار عجیب کارشناس تلویزیون:

برداشت ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارشناس یک برنامه تلویزیونی با ارائه آماری جنجالی، از برداشت ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت از بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه پرده برداشت.

Share