علیرغم جذب مشترکین جدید؛

مصرف گاز خانگی در گیلان ۹ درصد کاهش داشته است

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: با وجود جذب حدود ۴۳ هزار مشترک جدید در سال ۱۴۰۲، مصرف گاز خانگی در گیلان ۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، عیسی جمال نیکویی، مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان گفت: حجم مصرف بخش خانگی در سال گذشته میزان بسیار مناسبی بوده و نشان دهنده رعایت صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز توسط مشترکین خانگی گاز در گیلان است.

وی در همین راستا از مصرف۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون مترمکعب گاز توسط خانوارهای گیلانی در سال گذشته خبر داد و گفت: خوشبختانه این میزان نسبت به سال پیش از آن ۲۳۵ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

جمال نیکویی در ادامه در خصوص مصرف کل گاز در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته ۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیون مترمکعب گاز به مشترکین در حوزه‌های مختلف مصرف تحویل داده که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در بخشی دیگر در زمینه مصرف گاز بخش نیروگاهی استان گفت: این حوزه در سال گذشته ۲ میلیارد و ۹۴۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته و علت اصلی آن رعایت صرفه جویی در بخش خانگی و افزایش تحویل گاز به سایر حوزه‌های مصرف است.

وی همچنین در خصوص مصرف گاز در سایر حوزه‌های مصرف بیان کرد: پس از بخش نیروگاهی و خانگی، بخش صنعتی و کشاورزی با ۸۰۴ میلیون مترمکعب گاز، رتبه سوم بیشترین میزان مصرف گاز را در استان در اختیار دارد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد رشد داشته است و پس از آن بخش‌های حمل و نقل با ۳۰۵ میلیون مترمکعب و تجاری با ۲۴۶ میلیون مترمکعب قرار دارند.

جمال نیکویی در خاتمه با قدردانی از همه نهادهای دست اندرکار بویژه استانداری گیلان برای کمک به حفظ پایداری جریان گاز در استان در طول پاییز و زمستان سال گذشته، ابراز امیدواری کرد تا با برنامه ریزی‌های به عمل آمده، تحویل گاز به حوزه‌های مختلف مصرف در استان همانند سال ۱۴۰۲ به صورت مستمر و پایدار ادامه یابد.

Share