پلیس گیلان اعلام کرد

بازداشت عاملان نزاع و درگیری در گلسار رشت و کشف ۲ تیغه قمه از متهمان

۴ عامل نزاع و درگیری منطقه گلسار شهرستان رشت دستگیر شدند و ماموران پلیس ۲ تیغه قمه از متهمان کشف کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ماموران پلیس امنیت عمومی در پی دریافت خبری مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی چند نفر با سلاح سرد در منطقه گلسار شهرستان رشت، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

با تحقیقات صورت گرفته ماموران ۴ عامل این نزاع را در مخفیگاهشان دستگیر و ۲ تیغه قمه از متهمان کشف کردند.

گفتنی است، متهمان این نزاع و درگیری با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

Share