با کسب بیشترین آرا؛

«محمد علیجانی شوکی» منتخب مردم رودسر و املش شد

بر اساس آمار به دست آمده و غیر رسمی، «محمد علیجانی شوکی» در حوزه انتخابیه رودسر و املش بیشترین آرا را کسب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بر اساس آمار به دست آمده و غیررسمی، «محمد علیجانی شوکی» در حوزه انتخابیه رودسر و املش بیشترین آرا را کسب کرد.

وی با کسب ۱۸۵۸۷ رأی به عنوان منتخب مردم در حوزه انتخابیه رودسر و املش انتخاب شد و محمد صفری نیز ۱۴۸۹۷ رای کسب کرد.

Share