مهندس فرزاد دلارام؛

مجلس کارگاه آموزشی نیست | در مجلس باید شما یک سخنور کاربلد باشید

دلارام با بیان اینکه در مجلس باید شما یک سخنور کاربلد باشید، تصریح کرد: اینگونه نیست که شما چیزی را حفظ کنید و بگویید و هر وزیر یا معاون وزیری اگر با شما یکبار بنشیند بعد از پنج دقیقه متوجه خواهد شد که شما چه چیزی در چنته دارید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهندس فرزاد دلارام با بیان اینکه مجلس کارگاه آموزشی نیست، اظهار کرد: اینگونه نمی شود که شما پس از ورود به مجلس تازه به دنبال این باشید که یاد بگیرید، شورای اداری و کمیته برنامه ریزی چیست؟! ادارات کل و معاونت پارلمانی چه وظایفی برعهده دارند.

کاندیدای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه رودسر و املش با اشاره به لزوم آگاهی یک نماینده از امور اداری تصریح کرد: اگر مردم به یک فرد متخصص رای بدهند مشکلات ما در مسایل زیرساختی قابل حل است.

دلارام با بیان اینکه در مجلس باید شما یک سخنور کاربلد باشید، تصریح کرد: اینگونه نیست که شما چیزی را حفظ کنید و بگویید؛ هر وزیر یا معاون وزیری اگر با شما یکبار بنشیند بعد از پنج دقیقه متوجه خواهد شد که شما چه چیزی در چنته دارید و با توجه به سطح دانش شما، او شما را مدیریت خواهد کرد.

وی افزود: بپذیرید که انباشت مشکلات به واسطه حضور افرادی است که – نمی گویم دوست نداشتند کار بکنند – اما این ویژگی کاربلد بودن و‌ نگاه مثبت به موضوعات را نداشتند.

Share