مدیر جدید برق گیلان از خوزستان آمد

محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان شد

مدیر عامل توانیر، طی احکام جداگانه‌ای، مدیران عامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب، گیلان و خوزستان را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آرش کردی مدیر عامل توانیر در احکام جداگانه‌ای مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب، مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان را منصوب کرد.

بر این اساس جعفر الفتی‌نیا به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب منصوب و جایگزین علی اسدی شد.

همچنین طی حکمی از سوی مدیرعامل توانیر، محمود دشت بزرگ به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان منصوب و جایگزین بهمن داراب‌زاده شد.

با حکم مدیرعامل توانیر، علی اسدی نیز به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان منصوب و جایگزین محمود دشت بزرگ شد.

Share