در جلسه شورای شهر خمام؛

علیرضا پورهادی سرپرست شهرداری خمام شد | رای هیات تخلفات استانداری اجرایی شد

جلسه شورای شهر خمام با حضور هر ۵ عضو شورا برگزار و در این جلسه علیرضا پورهادی به عنوان سرپرست شهرداری خمام انتخاب شد.

علیرضا پورهادی سرپرست شهرداری خمام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه شورای شهر خمام ظهر روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ با دستور کار انتخاب سرپرست شهرداری با حضور هر ۵ عضو شورا برگزار شد.

در این جلسه که پس از ۳ بار آبستراکسیون، با حضور تمام اعضای شورا و نماینده فرمانداری برگزار شد، علیرضا پورهادی با ۵ رای به عنوان سرپرست شهرداری خمام انتخاب شد.

پورهادی پرسنل شهرداری خمام بوده و سالها سابقه حضور در معاونت شهرداری و در دوره ای نیز شهرداری خمام را در کارنامه دارد.

پیش از این ابوالحسن سیمایی شهردار خمام بود که با رای هیات تخلفات اداری استانداری گیلان به مدت ۳ سال از انتصاب در پستهای مدیریتی محروم شد.

بنا بر گفته سرپرست فرمانداری خمام، هیات تخلفات اداری استانداری در ۱۵ بند برای شهرداری در دوران مدیریت سابق رای قطعی صادر کرده بود.

Share