طاهری در نشست با مدیران موسسات سینمایی استان؛

شایسته سالاری و شایسته گزینی در اولویت فعالیت‌های ارشاد گیلان خواهد بود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: اعتبارات با هدف تعالی فزون‌تر فرهنگی و هنری استان، به سمت موسسات سوق می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، امیرحسین طاهری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان روز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲ در نشست با مدیران مؤسسات سینمایی استان ضمن تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: تخصص محوری و توجه به اهالی فن و با تجربه در دستور کار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان قرار دارد.

وی با تاکید بر لزوم خروج تصدی‌گری دولت از حوزه هنر افزود: پیشبرد امور هنری و فرهنگی باید به اهل فن و متخصصان واگذار شود و جنبه عمومی و مردمی پیدا کند.

طاهری تصریح کرد: با لابی‌گری و سفارش‌پذیری در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و تخصیص اعتبارات به شدت مخالف هستم.

وی با تاکید بر اینکه شایسته سالاری و شایسته گزینی در اولویت فعالیت‌های ارشاد گیلان خواهد بود، ادامه داد: موضوع تامین مسکن اهالی سینما نیز پیگیری می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تاکید بر جایگاه و نقش مهم مؤسسات سینمایی در پیشرفت و توسعه اقتصاد سینمای استان افزود: مؤسسات سینمایی و هنری که طرح و برنامه ارائه دهند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

در این نشست که با حضور فاطمه فروتن سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار شد، هر یک از مدیران مؤسسات سینمایی استان دغدغه‌ها و مشکلات پیش روی فعالیت خود را بیان کردند.

Share