تکان دهنده و تاسف آور؛

حمله وحشیانه مرد متجاوز به زنان و دختران در کوچه‌های خلوت

مرد شرور در روز روشن به سمت زنان و دختران هجوم می‌برد و با تهدید قمه، آنها را به پشت شمشادهای پارک می‌برد تا طعمه هایش را تسلیم نیت‌های شوم خود کند اما در نهایت دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، از چندی قبل زنان و دختران با مراجعه به اداره پلیس از مردی شکایت کردند که با تهدید قمه، ‌آنها را می‌ربود. یکی از شاکیان گفت: در حال عبور از کوچه‌ای در یکی از مناطق پایتخت بودم که ناگهان مردی به سمتم هجوم آورد. وی لباس‌های مرا کشید و با تهدید از من خواست تا همراهش بروم. ابتدا مقاومت کردم اما کمی بعد از زیر کاپشنش قمه‌ای بیرون آورد و آن را به سمت من گرفت. وی تهدید کرد که اگر همراهش نروم با قمه جانم را می‌گیرد و جسدم را مثله می‌کند. وحشت کرده بودم و از ترس زبانم بند آمده بود. وقتی دیدم جانم در خطر است، تسلیم شدم و مرد مهاجم با تهدید قمه، ‌مرا به پارک کوچکی که در آن محدوده بود کشاند و با تهدید به من تجاوز کرد.
اظهارات شاکیان، تفاوتی با یکدیگر نداشت. همه آنها می‌گفتند که مرد متجاوز آنها را با قمه تهدید کرده است. در این شرایط بود که تیمی ازکارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری مرد مهاجم آغاز کرد. با توجه به اینکه تصویر متهم در دوربین‌ها ثبت شده بود، هویت وی که مردی سابقه دار بود به‌دست آمد. او پیش از این ۱۹مرتبه به جرم شرارت و آزار و اذیت دستگیر و زندانی شده بود که کارآگاهان با این سرنخ وی را دستگیر کردند.
متهم با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته و تحقیقات از وی ادامه دارد.

Share