شهردار رشت اعلام کرد؛

آخرین وضعیت رینگ ۹۰ متری رشت؛ تهاتر طلب شهرداری با زمین های شرکت سفیدرود

شوقی درباره آخرین وضعیت رینگ ۹۰ متری با اشاره به اینکه با شرکت سفیدرود به تفاهم هایی رسیدیم، اظهار کرد: تعدادی از قطعه ها را بابت بدهی تهاتر کردیم.

رحیم شوقی شهردار رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رحیم شوقی درباره آخرین وضعیت رینگ ۹۰ متری با اشاره به اینکه با شرکت سفیدرود به تفاهم هایی رسیدیم، اظهار کرد: در مسیری که زمین های شرکت سفیدرود واقع شده، قطعه های بسیاری را تملک کردیم.

وی اضافه کرد: بخشی دیگر مربوط به شرکت سفیدرود است که تعدادی از قطعه ها را بابت بدهی تهاتر کردیم و قصد داریم ما بقی را نیز با هدف اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری خریداری کنیم.

پروژه رینگ ۹۰ متری که در جنوب غربی رشت و در حد فاصل میدان گیل تا بلوار لاکان از اراضی شرکت سفیدرود عبور می کند، با هدف کنترل و کاهش ترافیک رشت در دوره شورای چهارم مطرح شد و این طرح با وجود برخورداری از مصوبه شورای عالی ترافیک کشور طی فعالیت شوراهای چهارم و پنجم شهر رشت به سرانجام نرسید.

Share