در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی گیلان

رونمایی از کتاب “فرهنگ سازمانی و مدیریت بانوان” در رشت

مراسم رونمایی از کتاب “فرهنگ سازمانی و مدیریت بانوان” عصر روز چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مراسم رونمایی از کتاب “فرهنگ سازمانی و مدیریت بانوان” عصر روز چهارشنبه اول شهریور با حضور سید کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، سمیه گلپور، رئیس اتحادیه کانون های کارگری کشور، کیوان حسن پورلسکوکلایه، مدیر سازمان تعاون روستایی استان گیلان، ارسلان دمیرچی، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان و تنی چند از اهالی فرهنگ و هنر در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی گیلان برگزار شد.

زهرا ستوده سروندانی مؤلف این کتاب در سخنانی اظهار کرد: در این اثر به مشکلات فرهنگ سازمانی حاکم در سازمان ها پرداخته شده است. پژوهش ها و تجربیات نشان می دهد که فرآیند اجتماعی شدن زنان به گونه ای است که آنها را بیشتر به سمت مشاغل حرفه ای سوق می دهد تا مشاغل مدیریتی؛ نتیجه چنین فرایندی هم تمایل کمتر زنان به پست های مدیریتی است.

وی افزود: به این ترتیب زنان چون در سازمان ها بیشتر در مشاغل عادی فعالیت دارند و کمتر در مشاغل پیچیده و حساس به کار گمارده می شوند، از یک سو در حوزه ای بیرون از جریان فعال امور سازمان قرار می گیرند و از سویی دیگر، عضوی متفاوت به حساب می آیند که در جمع عناصر موثر سازمان پذیرفته نمی شوند.

ستوده سروندانی بیان کرد: نتیجه چنین اقدامی هم این است که زنان نمی توانند از اطلاعات و حمایت های شبکه های کاری برخوردار شده و در ساختار سازمانی در پست هایی قرار می گیرند که از نظر مدیریت احساس بی قدرتی نموده و برای اثبات توانایی های خود مسئولیت های سنگینی را قبول می کنند.

وی افزود: برای شکسته شدن این ساختارها اول باور واقعی زنان از توانایی هایشان حائز اهمیت است و اینکه زنان همیشه در کارهای تیمی حضور فعال تری داشته و موفق بوده اند.

گفتنی است، زهرا ستوده سروندانی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی و مسئول خدمات فنی اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان رشت است.

Share