علت این بی احتیاطی ها چیست؟

سقوط حلب ساختمان در حال احداث در مسکن مهر رشت

حلبی از ساختمان در حال احداثی واقع در مسکن مهر سقوط کرد. این حادثه شب گذشته در خیابانی واقع در مسکن مهر رشت به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شب گذشته حلبی از ساختمان در حال احداثی واقع در مسکن مهر سقوط کرد. این حادثه سریعا به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد و سریعا یک دستگاه خودروی نجات بهمراه دو آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.

در مشاهدات اولیه؛ سقوط و در حال سقوط بودن چندین حلب از ساختمان در حال احداث و در مسیر خیابان و شارع عام مشاهده می شد.

در این حادثه؛ مقدار زیادی حلب بر بالای پشت بام بدون هیچ گونه ایمن سازی گذاشته شده بود که بواسطه بارش باران ووزش باد به شدت پرتاب می شدند.

تیم عملیاتی سریعا نسبت به ایمن سازی محل حادثه ومانع گذاری اقدام کردند و پس ازپایان یافتن سقوط حلب ازپشت بام و انتقال به مکان امن به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

اطلاعات دقیقی ازتعداد خودروهای عبوری که آسیب دیدند دردست نیست.

چه خوب است دست اندرکاران ساخت ساختمان ها ضمن برقراری بحث ایمنی مصالح و ساختمان، نگهبانانی جهت اطلاع یابی سریع حوادث در ساختمان های خودتعریف نمایند.

Share