دیوان عدالت اداری:

مقرره تبعیض آمیز میان دانش آموزان عادی و استعداد‌های درخشان ابطال شد

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره تبعیض آمیز میان دانش آموزان عادی و استعداد‌های درخشان باطل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پیرو شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال بند ۵ بخش (د) دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان به شماره ۵۰۱/۱۰۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۹ مبنی بر پذیرش دانش آموزان پایه نهم بدون شرکت در آزمون پایه دهم در مدارس استعداد‌های درخشان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را ابطال کرد.

در رای مزبور آمده است:
براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ردیف ۵ از جزء «د-۱) ضوابط و شرایط ثبت نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌های ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعداد‌های درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۱/۱۰۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌های دوره اول و دوم استعداد‌های درخشان دائر بر امکان ثبت نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه نهم مدارس استعداد‌های درخشان بدون شرکت در پایه دهم، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملت است، بنابراین با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

Share