با احکام شهردار رشت رقم خورد؛

انتصاب مدیر حوزه شهردار و سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری رشت

شهردار رشت برای ۲ پست شهرداری حکم ابلاغ صادر کرد و در همین زمینه مدیر حوزه شهردار و سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری رشت منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رحیم شوقی شهردار جدید رشت در اولین روزهای کاری خود برای ۲ نفر حکم انتصاب صادر کرد.

در همین راستا «علیرضا حسنی» به عنوان مدیر حوزه شهردار و امور شورای شهر منصوب شد.

در سابقه کاری حسنی، سالها سابقه حضور در مدیریت ارتباطات شهرداری، مدیریت حوزه شهردار، ریاست سازمان فرهنگی – ورزشی، سازمان مشاغل شهری و… دیده می شود.

همچنین شهردار رشت با صدور حکمی «یوسف یزدانی» را به سمت سرپرست مدیریت منطقه یک شهرداری رشت منصوب کرد.

یزدانی پیش از این سرپرست شهرداری رشت بود و در سابقه کاری او مدیریت منطقه ۲ رشت نیز دیده می شود.

Share