محیط زیست صومعه‌سرا نهال های کاشته شده را قلع و قمع کرد

۳ هزار اصله نهال غرس شده در اراضی حفاظت شده صومعه‌سرا قلع و قمع شد

امین آقایی، سرپرست اداره محیط زیست صومعه‌سرا گفت: با تلاش محیط بانان پاسگاه محیط بانی قلع و قمع بیش از ۳ هزار اصله نهال و قلمه صنوبر، در ۵ هکتار اراضی روستای قرابا منطقه حفاظت شده سیاه کشیم صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست اداره محیط زیست صومعه‌سرا گفت: با تلاش محیط بانان پاسگاه محیط بانی قلع و قمع بیش از ۳ هزار اصله نهال و قلمه صنوبر، در ۵ هکتار اراضی روستای قرابا منطقه حفاظت شده سیاه کشیم صورت گرفت.

امین آقایی با اشاره به اینکه در راستای اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان محیط زیست در مناطق چهارگانه پایش و گشت‌های اجرایی تشدید شده است، افزود: افراد سودجو به صورت شبانه در مناطق حاشیه رودخانه روستای قرابا از توابع بخش مرکزی صومعه‌سرا، در داخل منطقه حفاظت شده «سیاه کشیم» اقدام به غرس نهال صنوبر کرده بودند که توسط محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی اسپند، سلکه، سیاه درویشان و یگان حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا قلع و قمع و رفع تصرف صورت گرفت.

وی با بیان این که تاکنون شخص یا اشخاصی شناسایی نشده‌اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اراضی مذکور رفع تصرف گردید.

آقایی در ادامه به سودجویان و متصرفان اراضی تالابی هشدار داد: گشت‌های مستمر و شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی تالابی تداوم خواهد داشت و مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به پاسگاه‌های محیط بانی شهرستان صومعه‌سرا اطلاع دهند.

Share