مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان خبر داد؛

لایروبی ۲۰ درصد انهار کشاورزی گیلان | تاکنون ۱۰۰ کیلومتر لایروبی شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان از لایروبی ۴۰۰ کیلومتر از انهار کشاورزی تا قبل از شروع نشا برنج در شالیزار‌ها خبر داد و گفت: ۵۰۰ کیلومتر از انهار کشاورزی گیلان نیاز به لایروبی دارند که امسال تاکنون ۱۰۰ کیلومتر لایروبی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در رابطه با لایروبی انهار گیلان گفت: ۵۰۰ کیلومتر از انهار کشاورزی گیلان نیاز به لایروبی دارند که امسال تاکنون ۱۰۰ کیلومتر لایروبی شده است.

وی از لایروبی ۴۰۰ کیلومتر باقیمانده انهار تا قبل از آغاز آبگذاری کانال‌های کشاورزی و نشا برنج در بهار خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه بیل مکانیکی در حال لایروبی انهار کشاورزی در استان هستند که فروردین سال آینده به دلیل افزایش عملیات زراعی، برای تسریع در عملیات لایروبی انهار، به تعداد بیل‌های مکانیکی افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان هدف از لایروبی انهار کشاورزی را تسهیل در آبرسانی به شالیزارها و جلوگیری از هدررفت آب کشاورزی عنوان کرد.

پارسال برای لایروبی ۵۰۰ کیلومتر از انهار کشاورزی در گیلان برنامه ریزی شده بود که بر اساس نیازسنجی این مقدار به هزار کیلومتر رسید.

Share