ببینید | انتقام شهید فخری‌ زاده در اسرائیل گرفته شد

خوش‌ چشم کارشناس مسائل بین‌المللی گفت: ایران انتقام ترور شهید فخری‌زاده را با کشتن فردی همرده او در اسرائیل گرفت! در جنگ ترکیبی دست و پا بسته نبودیم.

خوش‌ چشم کارشناس مسائل بین‌المللی گفت: ایران انتقام ترور شهید فخری‌زاده را با کشتن فردی همرده او در اسرائیل گرفت! در جنگ ترکیبی دست و پا بسته نبودیم.

Share