آقایان آبرویی برای رشتوندان در کشور باقی نمانده!

سکوت قابل تامل استاندار گیلان در برابر بازی‌های کودکانه متولیان مدیریت شهری!

برخلاف انتظارات، سکوت استاندار گیلان در قبال عقب‌ماندگی ماحصل از بازی‌های کودکانه و کشدار اعضای شورای اسلامی شهر در شکاایت و پیگیری حضوری در تهران، قابل قبول نیست و به نوعی همه کسانی که کوتاهی در جمع کردن وضعیت فعلی کرده‌اند به سهم خود در پادرهوایی رشت مقصرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به اعتراف اغلب کارشناسان، فقدان وحدت در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عامل عقب‌ماندگی گیلان در سال‌های اخیر بوده که پشت سرسبزی بزک شده این استان پنهان مانده است.

اتفاقات نامیمون اخیر در بازی‌های بچه‌گانه اعضای شورای اسلامی شهر رشت و لجاجت بی‌حد و اندازه آنان در شکایت و شکایت‌بازی اخیرشان عملاً مرکز این استان را مستمسک خاص و عام قرار داده و آبرویی برای رشتوندان در کشور من باب انتخاب‌هایشان نگذاشته است.

تپور در ادامه نوشت: جدای از مقوله تصدیق یا رد ادعای طرفین دعوی خسته‌کننده شورا و شهرداری رشت و حتی فارغ از صحت صلاحیت مدیریتی در شهردار فعلی، عملاً این روزها حضور اعضای شورای شهر رشت در تهران برای گرفتن احکام مورد پسندشان به هردلیل و هر قیمتی به جای برنامه‌ریزی جهت جبران عقب ماندگی و خدمت به مردم هستیم.

در چند هفته اخیر پادرمیانی پدرانه برخی از مسؤو لان ذی‌نفوذ از جمله رئیس کل دادگستری گیلان مؤثر نبوده و کج‌دهنی‌های این دست از رفتار شورانشینان به حد اعلا رسیده و بازهم ترجیحشان خرسندی گعده‌های محلی‌تر به جای اکثریت مردم بود و طبیعی است در چنین شرایطی حتی با سرانجام رسیدن مطامعشان، شاهد حداقل‌ترین همکاری‌های معنوی از سوی کسانی خواهند بود که با غرور کاذبشان دست رد بر سینه نصحیت وار این بزرگان زده‌اند.

در این بین به هیچ وجه نمی‌توان از کمکاری شخص استاندار گیلان در تعیین تکلیف وضعیت صلاحیت شورایی که شهر رشت را به این روز انداخته و رشت را به سمت روزمرگی هدایت کرده و عملاً هرپروژه عمرانی و غیر عمرانی را به آینده نامعلوم منتقل کرده به سادگی گذشت و البته صرف دست روی دست گذاشتن و تماشای بازی‌های بچه‌گانه توسط مقام عالی اجرایی نمی‌تواند راهگشای این نابسامانی باشد؛ کمااینکه سابقه استاندار گیلان در برخورد با هرگونه کمکاری در خدمت به مردم نوید عکس‌المعل مناسب‌تری برای بیدار شدن شهری را داشت که این روزها توسط عده‌ای خلصه‌وار لمیده است.

هرچند که مردم رشت از امام جمعه رشت نیز انتظار مضاعفی برای نقش‌آفرینی در تذکر به مقامات اجرایی و ایراد رهنمون به دستگاه‌های نظارتی برای این دست رفتار اعضای شورای شهر دارند.

در کنار کمکاری مسؤولان و ناظران، رهاشدگی در حوزه مطالبه‌گری برای بررسی عملکرد مسؤولان کمیسیون‌های مختلف شورا، فرصتی مغتنم را نصیب افرادی کرده که این روزها در قامت اعضای شورای اسلامی شهر رشت، رد پایشان بیشتر در تهران دیده می‌شود تا جلسات مفید فایده برای شهر.

علی ایحال امیدواریم که برای یک بار برای همیشه، ماراتن کشمکش‌های بچه‌گانه عاری از مصلحت‌اندیشی برای خدمت صادقانه به مردم، خط پایان را به خود ببیند؛ هرچند که به نظر می‌رسد تاریخ تصویری تکراری از آنچه در برخی ادوار شورا گذشت برای برخی از همین اعضای فعلی به یادگار بگذارد.

Share