هشدار عدم مصرف سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر کودکان

نسیبه یوسفیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مسمومیت حاد و به دنبال آن مرگ ناشی از مصرف موضعی سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر کودکان، هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان در خصوص مسمومیت حاد و به دنبال آن مرگ ناشی از مصرف موضعی سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر کودکان، هشدار داد.

نسیبه یوسفیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با تاکید برعدم مصرف سموم آفت کش کشاورزی جهت درمان شپش سر کودکان اظهار داشت: طبق اعلام نظر مدیرکل نظارت و پایش فراورده‌های سلامت محور کشور، مصرف سموم آفت کش کشاورزی ارگنوفسفره (دیازیتون) جهت درمان شپش سر کودکان مسمومیت حاد و مرگ ناشی از آن را به دنبال، خواهد داشت.

Share