صحبت‌های جنجالی نماینده مجلس:

خودروی ملی بیشتر شبیه نکبت ملی است تا محصول ملی!

صحبت‌های جنجالی سارا فلاحی، نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در انتقاد به خودروسازان را ببینید. https://media.khabaronline.ir/d/2022/08/27/0/5735806.mp4

سارا فلاحی

صحبت‌های جنجالی سارا فلاحی، نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در انتقاد به خودروسازان را ببینید.

Share