شهردار لاهیجان با تکذیب هرگونه قطع درختان بدون دریافت مجوز؛

بیش از ۲۳۰۰ اصله درخت در پنج ماه گذشته توسط شهرداری لاهیجان کاشته شد

زنده دل با بیان اینکه مدیریت شهری لاهیجان خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، افزود: شهرداری لاهیجان تاکنون بدون مجوز هیچ درختی را در سطح شهر قطع نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهردار لاهیجان از کاشت بیش از ۲۳۰۰ اصله درخت مثمر و جنگلی و بومی در پنج ماه گذشته خبر داد.

رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: از ۱۵ دی سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۲۳۶۷ اصله درخت مثمر، گونه‌های بومی و زینتی در دوره ششم شورای اسلامی شهر توسط شهرداری نقاط مختلف شهر لاهیجان کاشت شد.

وی افزود: در این مدت تعداد ۴۶۰ اصله درخت مثمر نارنج در بلوار دکترحکیم زاده، خیابان‌های حزین، مهرگان، سعدی، شهید کریمی، جمهوری و باغ نارنج، تعداد ۳۵ اصله تویا در خیابان انقلاب و پارک جانبازان، تعداد ۲۰ اصله درخت توری در پارک جانبازان و سطح شهر، تعداد ۸۰ اصله لاوسون در جنب پل خشتی، جزیره استخر و سطح شهر، تعداد ۱۵ اصله افرا قرمز در پارک جانبازان، جزیره و سطح شهر، ۲۸ اصله مانگولیا در پارک جانبازان و سطح شهر، ۳۲ اصله ژینگو در خیابان شهید رجایی، بلوار خلیج فارس، خیابان سعدی و سطح شهر، تعداد ۱۵۰۰ اصله درختان جنگلی ون، زبان گنجشک در سطح شهر، ۷ اصله انبر سائل در سطح شهر، ۲۰ اصله درخچه کاغذی در بلوار ۴۵ متری، ۲۰ اصله یاس رازقی در ۴۵ متری، ۲۰ اصله یاس چمپا، ۱۰ اصله پیچ گلیسین در بلوار ۴۵ متری و دامنه کوه، ۵ اصله اقاقیا در سطح شهر، ۴۵ اصله یاس هلندی در خیابان انقلاب، کمربندی و بلوار جانبازان، ۱۲ اصله شیشه شور در پارک جانبازان، ۱۰ اصله کاج خمره‌ای در پارک جانبازان، ۲۸ اصله کاج کامیس در پارک جانبازان و ۱۰ اصله کاج نقره‌ای در پارک جانبازان و جزیره کاشت شد.

شهردار لاهیجان در مورد قطع درخت در بعضی نقاط شهر گفت: بر اساس قانون که حتی دادستان محترم لاهیجان هم بر اجرای این قانون تأکید، کرده اند، هر گونه قطع درخت تنها با مجوز کمیسیونی سه نفره با حضور یکی از اعضای شورا، معاون شهرسازی یا خدمات شهری و مدیر فضای سبز تشکیل می‌شود و هر گونه اجازه قطع و جابجایی اشجار در محدوده شهر می‌بایست در کمیسیون ماده ۷ مطرح و به تصویب برسد.

وی گفت: بر اساس ماده ۵ آیین نامه قانون موصوف برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می‌باشد، درخت غیر مثمری که به سن بهره‌وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع شده باشد که در صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد بهای عادله چوب و آن را با توافق با مالک پرداخت می‌نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و مالک پرداخت خواهد شد. درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمد دیگر خشک شده و احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آن‌ها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق و لوله کشی نفت گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی باشد. درخت واقع در معابر و میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد، به موجب تبصره ۲ ماده موصوف در مورد بند‌های ج و د اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری با رعایت اصول علمی و فنی می‌باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت وعدم امکان واکاری می‌باید با رعایت اصول ایمنی به جای درخت‌هایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده ۷ این آیین‌نامه صادر می‌شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن‌ها (محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است) در مهلت تعیین شده شهرداری معین می‌کند غرس نماید.

زنده دل با بیان اینکه مدیریت شهری لاهیجان خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند، افزود: شهرداری لاهیجان تاکنون بدون مجوز هیچ درختی را در سطح شهر قطع نکرده است.

Share