رئیس کمیسیون اجتماعی تشریح کرد:

جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ جذب فقط به شرط برگزاری آزمون

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت و گفت: در صورت تصویب طرح در مجلس، ورودی جدید برای دولت خواهیم داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداخت.

ولی اسماعیلی درباره جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: بنابر این است تا با اجرای این طرح، در راستای تامین امنیتی شغلی کارکنان، شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند بدین صورت که ادارات دولتی می‌توانند موقتاً و حداکثر به مدت ۶ ماه از نیروهای شرکتی استفاده کنند اما این اقدام به صورت پروژه‌ای و موقت خواهد بود و دیگر امکان فعالیت چنین نیروهایی به صورت دائمی وجود نخواهد داشت.

وی حذف امضاهای طلایی در جذب افراد در بدنه دولت را از دیگر ویژگی‌های طرح ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: در صورت تصویب طرح در مجلس، ورودی جدید برای دولت خواهیم داشت اما این جذب فقط به شرط برگزاری آزمون و دارا بودن حداقل ملاک‌های تخصصی است.

اسماعیلی با اشاره به روند رسیدگی به این طرح در مجلس نیز گفت: پس از اعلام وصول طرح از سوی هیئت رئیسه، کمیته‌ای ویژه با حضور سازمان اداری و استخدامی تشکیل شد و طی جلساتی به بندهای مشترکی با دولت رسیدیم و مخالفت دولت با بسیاری از بندهای این طرح برطرف شد؛ یعنی اگر این طرح در صحن بررسی شود، دولت با کلیت آن موافق است.

وی افزود: همچنان اما یکسری از مباحث وجود دارد که به طرح آسیب می‌رساند؛ پس از انجام جمع بندی در این خصوص و همچنین پس از تصویب کلیات طرح در صحن، تلاش می‌کنیم در روند رسیدگی به جزئیات اختلافاتی باقی مانده میان مجلس و دولت برطرف شود.

Share