مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛

آب عاملی کلیدی برای توسعه پایدار و مهمترین عنصر قدرت اقتصادی و سیاسی برای کشورهاست

تعیین روز ۱۳ اسفند ماه در تقویم کشور به نام روز ملی آب، فرصتی است برای اندیشیدن به اهمیت این مایه حیات در زندگی و توسعه جهان و حفظ این سرمایه ملی که عاملی کلیدی برای توسعه پایدار است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پیام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به مناسبت روز ملی آب آمده است:

و جعلنا من الماء کل شی حی (و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم).
آب، هستی ساز و مایه رشد مخلوقات است و هیچ موجود زنده‌ای از آب بی‌نیاز نیست، آب آیینه‌ای است که حیات همه جانداران در آن جلوه‌گر است. پروردگار جهانیان آب را خلق کرد و آن را منشا پاکی و پاکیزگی قرار داد.
تعیین روز ۱۳ اسفند ماه در تقویم کشور به نام روز ملی آب، فرصتی است برای اندیشیدن به اهمیت این مایه حیات در زندگی و توسعه جهان و حفظ این سرمایه ملی که عاملی کلیدی برای توسعه پایدار است و مهمترین عنصر قدرت اقتصادی و سیاسی برای کشورها به شمار می‌رود، نیازمند فرهنگ‌سازی صحیح در زمینه لزوم مدیریت بهینه مصرف آب می‌باشد.
حیات هر جنبنده‌ای از آب است و همین امر ارزش مادی و معنوی آب را در زندگی جانداران هویدا می‌سازد، از آنجا که هر موجود زنده‌ای در برخورداری از آب سهیم و شریک است و کشور ما نیز سرزمینی خشک و به لحاظ منابع آبی فقیر است استفاده صحیح و مناسب از آب بسیار حائز اهمیت است، زیرا اتلاف و استفاده بی‌رویه از این نعمت خدادادی، موجب محروم کردن دیگر موجودات زنده از حق حیات است که مورد رضایت خدا نمی‌باشد زیرا در قرآن کریم می‌فرماید: بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید. استفاده صحیح و حفظ این سرمایه ملی یک وظیفه همگانی است و میتوان با اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب، این گنجینه ارزشمند را برای آیندگان نیز حفظ نمود.

مازیار علیپور
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

Share