مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان خبر داد؛

بازگشت ۶۷ میلیارد تومان از اموال تملیکی گیلان به چرخه تولید

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان گفت: ۶۷۰ میلیارد ریال از اموال تملیکی گیلان برای نخستین بار به چرخه تولید و مصرف بازگشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت نژاد قنبر گفت: از ابتدای امسال تاکنون در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید و تامین کالا‌های اساسی و صرف نظر کردن سازمان از محل فروش کالا‌های اساسی و تولیدی ۶۷ میلیارد تومان انواع کالا به صاحبان برگردانده شد.

وی افزود: در این مدت همچنین جایگاه گیلان بر اساس شاخص‌ها از رتبه ۲۱ به رتبه ۵ کشوری ارتقا یافت.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان با اشاره به اینکه فروش اموال منقول از طریق مزایده الکتریکی سراسری ۶۰۰ درصد افزایش داشته است گفت: در فروش اموال غیرمنقول هم ۳ هزار و ۴۰۰ افزایش یافته است.

حجت نژاد قنبر افزود: در بخش بازگشت کالا‌های اساسی و تولیدی به چرخه تولید و اشتغال هم ۶۰۰ درصد رشد داشتیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از کالا‌های اساسی رسوبی گمرکات در سال‌های گذشته تعیین تکلیف شد خاطر نشان کرد:۳۰۰ هزار تن کالای اساسی سال‌های گذشته هم در گمرکات استان طبق قوانین گمرکی تعیین تکلیف شد.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان همچنین از راه اندازی سامانه صدور قبض انبار در محل انبار سازمان اموال تملیکی استان برای پیشگیری از وقوع جرم و تکریم ارباب رجوع و اجرای قفسه بندی انبار اموال تملیکی استان برای نگهداری کالا‌ها و انبارداری نوین برای صیانت از حقوق بیت المال و حقوق عامه خبرداد.

Share