فرماندار فومن در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فومن:

آقای مدیرکل محیط زیست، آیا شهرستان فومن جزء حوزه استحفاظی شما نیست؟

محسنی گفت: نظر به پیگیری‌های مکرر اینجانب جهت حضور مدیرکل محیط زیست در شهرستان، تاکنون پس از دو سال از مدیریت ایشان در استان گیلان، در شهرستان حضور پیدا نکردند تا به مسائل و مشکلات حوزه کاری خود رسیدگی نمایند. آقای مدیر کل آیا شهرستان فومن جزو حوزه استحفاظی شما نیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کارگروه مدیریت پسماند شهرستان فومن به ریاست محمدرضا محسنی، فرماندار شهرستان فومن برگزار شد.

محسنی با بیان این که اگر اقدامات اساسی مطابق با مصوبات انجام می شد، وضعیت بحرانی در مدیریت پسماند ایجاد نمی شد. این بحث تا حد زیادی مستلزم اهتمام مدیران است.

وی با بیان این که مدیریت پسماند، نیازمند اراده جمعی در سطح کل جامعه و اهتمام مردم است، اظهار کرد: تنها نباید یک یا چند اداره را مسئول مدیریت پسماند دانست زیرا حالیه، پسماند از یک مساله به یک معضل تبدیل شده است.

فرماندار شهرستان فومن اظهار داشت: مدیرکل محیط زیست به منظور نظارت بر وضعیت پسماند و سایر مشکلات حوزه کاری خود تا کنون هیچ بازدیدی از شهرستان انجام نداده است. با توجه به مشکلات زون بندی شهرک‌های صنعتی و بررسی و رفع مشکل تعداد ۱۹ روستای واقع در مناطق حفاظت شده محیط زیست از سال ۹۸ تا کنون هیچ اقدامی ویژه صورت نپذیرفته است. یکی از مشکلات اصلی در مدیریت پسماند، بی‌برنامگی و انفعال اداره کل حفاظت محیط زیست است. نظر به پیگیری‌های مکرر اینجانب جهت حضور مدیرکل محیط زیست در شهرستان، تاکنون پس از دو سال از مدیریت ایشان در استان گیلان، در شهرستان حضور پیدا نکردند تا به مسائل و مشکلات حوزه کاری خود رسیدگی نمایند. آقای مدیر کل آیا شهرستان فومن جزو حوزه استحفاظی شما نیست؟

وی اظهار کرد: میزان بالای تولید زباله در شهرستان با جمعیت آن تناسبی ندارد و وجود مسافران، غیر بومیان و جمعیت شناور باعث می شود حجم بالایی از زباله تولید شود که مدیریت آن دشوار شده است و نیازمند پیش بینی وضعیتی با جمعیتی بیش از جمعیت شهرستان و در نظر گرفتن اعتبارات متناسب می باشد.

محسنی، آموزش همگانی و آگاهی رسانی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و افزود: ارشاد اسلامی، شهرداری ها، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و سایر متولیان به ویژه اصحاب رسانه باید در زمینه آموزش و اطلاع رسانی، فعال باشند و همکاری نمایند.

فرماندار فومن همچنین با بیان این که با توجه به مصوباتی قبل، تعیین محل دفن موقت زباله باید در شهرستان باید تسریع گردد، لزوم تهیه امکانات جمع آوری زباله به ویژه خودروی حمل زباله را مورد توجه قرار داد.

وی آمار تفکیک از مبدا زباله در شهرستان را قابل قبول ندانست و تاکید کرد: عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها باید در این زمینه بهبود یابد. همچنین ضرورت دارد با کمک سازمان های مردم نهاد، نسبت به پاکسازی حاشیه رودخانه های شهرستان به طور مستمر اقدام کرد.

محسنی با اشاره به اهمیت نقش شورای اسلامی روستاها و بخش ها اظهار کرد: ضرورت دارد با همپوشانی و معاضدت شوراها، به منظور رفع مشکل مذکور اقدام لازم معمول گردد.

وی همچنین بر ارائه راهکارهای عملیاتی و امکان پذیر توسط دستگاه های متولی تاکید کرد.

شهردار فومن با اشاره به این که ۵۰ درصد از روند ساماندهی باکس‌های بتنی و زیرمخزن آن ها انجام شده، افزود: دپوی زباله در محوطه آتش نشانی به منظور آسایش شهروندان آن منطقه متوقف شده و زباله ها مستقیم انتقال پیدا می کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اشاره به این که ماهانه ۳۰۰ کیلو پسماند عفونی در مراکز بهداشتی دولتی و ۱۰۰۰ کیلو در مراکز خصوصی تولید می شود، افزود: ماهانه ۴ تن پسماند تیز و برنده و ۴۰ کیلو پسماند دارویی در بیمارستان فومن تولید و به طور بهداشتی امحاء می شود.

Share