لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (یکشنبه ۲۵ مهر)

۵۹ مرکز واکسیناسیون در رشت (یکشنبه ۲۵ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۲، اسپوتینک ۱ و پاستووک صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۵۹ مرکز واکسیناسیون در رشت (یکشنبه ۲۵ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۲، اسپوتینک ۱ و پاستووک صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت.

Share