وزیر کشور مطرح کرد:

نخستین معیار برای انتخاب مدیران، استانداران و فرمانداران، شایستگی، توانمندی و کفایت است

احمد وحیدی با بیان اینکه امروز نیازمند تقویت اعتماد اجتماعی برای گذر از مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور هستیم، خاطر نشان کرد: پایه اعتماد اجتماعی این است که مردم احساس کنند مسئولان با همه وجود در خدمت و کنار آن‌ها هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد وحیدی با بیان اینکه امروز بایستی با تمام توان در خدمت مردم عزیز کشورمان باشیم؛ گفت: البته مسئولین ما همیشه برای مردم بودند، اما خیلی مهم است مردم این را احساس کنند که مسئولان با همه توان در خدمت آن‌ها هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه لازمه این احساس، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم است؛ گفت: اعتماد مردم با مسئولان از مسیر ارتباط می‌گذرد و نوع ارتباط هم باید ارتباطی صمیمی، اعتماد برانگیز و موثر باشد و برای همین باید مجاری ارتباطی میان مسئولین و مردم تقویت شود.

دکتر وحیدی موضوع مهم دیگر برای افزایش اعتماد اجتماعی را رسیدگی به مشکلات مردم و خواسته‌های آن‌ها دانست و گفت: مردم مطالباتی دارند و باید به این مطالبات پاسخ داده شود و این امر زمینه را برای تقویت اعتماد عمومی در جامعه میان دولت و مردم فراهم می‌سازد.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش، با تأکید بر این مسأله که مردم عزیز کشورمان انتظار معجزه از مسئولین ندارند؛ گفت: خواسته اصلی مردم تحقق وعده‌های مسئولان است و باید این موضوع به جد مورد توجه قرار گیرد.
دکتر احمد وحیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به بزرگ منشی مردم ایران، گفت: اگر ما به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری اگر هم در مسئله‌ای اشتباهی کردیم، اعلام کنیم اشتباه کردیم و عذرخواهی کنیم، مردم حتما اعتماد خواهند کرد.

وزیر کشور دولت سیزدهم عمل به موقع به تعهدات و پذیرش مسئولیت از سوی مسئولان را پایه اساسی سرمایه اجتماعی خواند و تصریح کرد: سرمایه اجتماعی یک رکن مهم قدرت ملی، و قدرت ملی اساس بقاء کشور و جامعه است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به لزوم استفاده از جوانان در انتخاب پست‌های مدیریتی گفت: نخستین معیار من برای انتخاب مدیران، استانداران و فرمانداران، شایستگی، توانمندی و کفایت فرد مورد نظر برای اداره آن مجموعه است.
وی در این خصوص گفت: مدیر انتخاب شده باید حتما کفایت لازم را داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد، و در این انتصابات باید توجه به جوانگرایی هم باشد، اما مفهوم جوان گرایی این نیست که فرد غیر کفایت داری را برای کاری انتخاب کنیم.

وزیر کشور در پایان صحبت‌هایش گفت: در انتخاب مدیران باید طوری انتخاب کنیم که هم جوانگرایی و هم کفایت همزمان محقق شود، و اگر هم در مواردی امکان انتخاب همزمان محقق نشد، باید با نگاه به جوان گرایی به طور تدریجی آن انتخاب منجر به جوان گرایی شود.

Share