با رای گیری میان اعضا

پنج عضو شورای شهر رشت در کمیسیون ماده صد معرفی شدند

با رای گیری داخلی شورا، پنج عضو شورای شهر رشت در کمیسیون ماده صد شهرداری معرفی شدند که از نکات جالب این رای گیری انتخاب علیرضا تاج شهرستانی برای این کمیسیون کاملا تخصصی بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدحسین واثق کارگرنیا با اشاره به تمایل برخی از اعضای شورای شهر رشت مبنی بر عضویت در کمیسیون ماده صد شهرداری رشت بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از همکاران شورا تمایل دارند تا در این کمیسیون عضویت داشته باشند بنده قصد دارم به منظور جلوگیری از بروز هر گونه دلخوری، حق انتخاب را بر عهده همکاران شورایی‌ام بگذارم و هر کدام از اعضای شورا که تمایل به عضویت در این کمیسیون دارند می‌توانند اعلام نظر کنند و در نهایت نیز این موضوع به رای گذاشته شود.

پس از صحبت‌های رئیس شورا، مسعود عباس نژاد، مهدی نوری هریس، سید امیر حسین علوی، هادی رمضانی، علیرضا تاج شهرستانی، مجید عزیزی، رضا عاشری، نادر حسینی اعلام تمایل کردند که در نهایت و با رای اعضای شورا رضا عاشری، مسعود عباس نژاد، علیرضا تاج شهرستانی، هادی رمضانی، مهدی نوری هریس به عنوان اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری رشت در سال نخست فعالیت شورای ششم انتخاب شدند.

در رای گیر به عمل آمده، عاشری ۱۱ رای، عباس نژاد ۸ رای، تاج شهرستانی ۷ رای، علوی و نوری و رمضانی ۶ رای کسب کردند که علوی به نفع نوری و رمضانی کنار کشید.

 

Share