درخواست مینو محرز؛

صدور مجوز اورژانسی تزریق عمومی واکسن برکت در دستور کار قرار گیرد

محرز با بیان اینکه کارخانه عظیمی راه‌اندازی شده که واکسن‌های لازم ایران را خواهد ساخت تا ما به واردات نیازی نداشته باشیم، تصریح کرد: همه دست به دست هم دادند که این پروژه با دقت پیش رود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محقق تیم پژوهش واکسن کووایران برکت گفت: از وزارت بهداشت درخواست دارم با توجه به ایمنی بخشی واکسن برکت، مجوز اورژانسی برای تزریق عمومی صادر شود.

مینو محرز محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت در نشست خبری روند واکسیناسیون و ساخت واکسن کوو ایران برکت اظهار کرد: واکسن کوو ایران برکت مراحل کار آزمایی بالینی خود را تحت نظارت افراد علمی انجام داد و در پروژه‌ها و کارآزمایی بالینی استانداردهای بین المللی اجرایی شد.

او افزود: جوان‌های زیادی ماه‌ها خانه نرفتند که واکسن با کیفیت و خوب در اختیار مردم قرار گیرد.

محرز با بیان اینکه کارخانه عظیمی راه‌اندازی شده که واکسن‌های لازم ایران را خواهد ساخت تا ما به واردات نیازی نداشته باشیم، تصریح کرد: همه دست به دست هم دادند که این پروژه با دقت پیش رود.

محقق تیم پژوهش واکسن کوو ایران برکت گفت: ما که ناظر بر این پروژه بودیم به چشم می‌دیدیم همه چیز به خوبی پیش رفت.

Share