مهندس عظیم یگانه کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرین جوان استان گیلان؛

توسعه شهری مبتنی بر کارآمدی، تعهد و تخصص امکان پذیر است

مشکل مسکن، حمل و نقل شهری، کمبودهای زیست محیطی و آلودگی های مربوط به آن نمونه های مشخصی از این مشکلات هستند که با تاثیرگذاری بر تمامی جنبه های شهر نشینی، روابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان نموده و کیفیت کلی و قابلیت زندگی در آنها را به شدت کاهش داده و زمینه ناپداری در آنها را فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهندس عظیم یگانه کارشناس ارشد مدیریت و کارآفرین جوان استان گیلان در یادداشتی نوشت؛

با توجه به رشد روز افزون شهر نشینی، مشکلات شهری پیش از هر زمان دیگری دامن گیر شهرهای کشور شده است.

مشکل مسکن، حمل و نقل شهری، کمبودهای زیست محیطی و آلودگی های مربوط به آن نمونه های مشخصی از این مشکلات هستند که با تاثیرگذاری بر تمامی جنبه های شهر نشینی، روابط منطقی زندگی شهرنشینی را نابسامان نموده و کیفیت کلی و قابلیت زندگی در آنها را به شدت کاهش داده و زمینه ناپداری در آنها را فراهم کرده است.

یکی از موارد بافت فرسوده شهری می باشد که چه از جهت فرهنگی، یادگاری از فرهنگ و تاریخ می باشد.

از لحاظ اجتماعی با وجود همه فرسودگی هنوز دارای ارزش معماری و شهرسازی بی نظیری است.

ایجاد تضاد بافت های جدید که با تغییرات در نقش عملکردی خدماتی شهرها ایجاد شده اند و بافت های فرسوده که توان تطابق با این تغییرات را نداشته اند شده است

معظل ترافیک شهری که سال های اخیر به شدت به چشم می خورد.

خیابان های رشت دیگر گنجایش حجم بالای ترافیک را ندارند و شهروندان با مشکلات زیادی در رفت و آمد خود روبرو هستند که به گره کور ترافیکی تبدیل شده، تردد در مناطق مرکزی و تجاری شهر مختل گردیده به طوری که مردم برای رسیدن به مقصد ساعت ها در ترافیک می گردند.

کم عرض بودن خیابان های شهر و تردد بالای خودروها در شهر و نبودن پارکینگ های شهری که جدا از داشتن محل پارک بصورت عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.

چون گاهی مردم از جهت هزینه پارکینگ با محل نامناسب و یا جا نبودن در پارکینگ از استفاده آن خودداری می کنند.

ساخت پارکینگ های طبقاتی راه حل مناسبی جهت رفع مشکل ترافیک محسوب می شود.

معضل قرار گرفتن ادارات پرتردد در شهر رشت و در مکان های با ترافیک بالا باعث ترافیک بیشتری در شهر شده است.

راه حل آن انتقال ادارات به اطراف شهر به شکل یک شهرک اداری  است که در آن همشهریان بتوانند در یک محل تمامی کارهای اداری خود را انجام داد و از ترافیک شهری جلوگیری شود.

آن چه که به نظر می رسد امروزه کلانشهر رشت با وجود بافت تاریخی و کهن که جز پیشینه و فرهنگ مردمان عزیز رشت محسوب می شود نیازمند عزمی جدی برای برون رفت از اینگونه  مشکلات اجتماعی است که در آن مردم می توانند نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

کلانشهر زیبای رشت با جمعیت بالا به لحاظ فرهنگی و اجتماعی به مکان های تفریحی و گردشگری بیتری نیازمند است تا ضمن تبادل فرهنگ های عامه، مردم در فرایند تبادل اندیشه ها و فرهنگ ها سهیم باشند.

در پیشرفت کلانشهر رشت جدا از مردم که ولی نعمت محسوب می شوند مدیریت شهری نقشه بسزایی برای محقق شدن این ایده ها و خواسته ها دارد به طوری که اجرایی شدن خواسته های مردمی می تواند نسبت به توسعه شهری کمک شایانی نماید.

کلانشهر رشت امروزه با خرد جمعی و تعهد و تخصص ساخته خواهد شد، این شهر نیاز به تفکر و تعقل با تکیه و اعتماد به جوانان خود دارد، کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و مردم نهاد رشت را از این بن بست نجات خواهد داد.

Share