نتایج انتخابات 1400؛

انتشار آگهی نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای شهرهای لولمان‌، لشت نشا و خشکبیجار

با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای لولمان‌، لشت نشاء و خشکبیجار صادر می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به اطلاع کلیه اهالی محترم شهرهای لولمان، لشت نشاء، کوچصفهان و لولمان می‌رساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهرها به شرح ذیل می‌باشد.

در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگاهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می‌باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی و شاکیان را داشته باشد.

نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر لشت نشا به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل می‌باشد:

۱. آقای مصطفی نظری زهنده نام پدر مرتضی دارای ۱۴۹۱ رأی

۲. آقای علیرضا ثمرولمی نام پدر غلامرضا دارای ۱۳۱۶ رأی

۳. آقای آرمان میرزانیاجورشری نام پدر حسن دارای ۱۱۷۱ رأی

۴. آقای عسکر یوسف زاده نام پدر محمود دارای ۹۸۳ رأی

۵. آقای محمد صادقی بالاجورشری نام پدر صفرعلی دارای ۹۶۳ رأی

۶. آقای مجتبی میربلوک لیڃائی نام پدر مهرداد دارای ۹۵۸ رأی

۷. آقای سیدمحمد حسینی ولمی نام پدر سیدمهدی دارای ۸۵۵ رأی

۸. آقای ابراهیم حسنی توچائی نام پدر محسن دارای ۷۸۴ رأی

۹. آقای افشین غفاری نام پدر غفار دارای ۷۶۳ رأی

۱۰. خانم سیده زهرا فاطمی نام پدر سید جلال دارای ۵۰۰ رأی

۱۱. آقای سیروس بهروزتوچائی نام پدر مختار دارای ۴۱۹ رأی

۱۲. آقای حسن تقی نژادبالاجورشری نام پدر سیروس دارای ۳۹۵ رأی

۱۳. آقای امیرحسین اکبری معاف نام پدر علیرضا دارای ۵۷ رأی

نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر خشکبیجار به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:

۱. آقای کاوه صفری یوسفی نام پدرغلامعلی دارای ۷۳۶ رأی

۲. آقای سلمان مظفری راد نام پدرابراهیم دارای ۷۲۰ رأی

۳. خانم ثریا کهنی خشکبجاری نام پدرحاجیگل دارای ۷۱۴ رأی

۴. آقای سجاد طالقانی نام پدرحسین دارای ۵۸۴ رأی

۵. آقای سیدنواب حسینی کوهی نام پدرسیدتراب دارای ۵۳۶ رأی

۶. آقای محمد یگانه گوی مقدم خشکبیجاری نام پدراحمد دارای ۴۸۲ رأی

۷. آقای محمدباقر نادری جورکویه نام پدرمرتضى دارای ۳۵۷ رأی

۸. آقای حسن معینی یوسفی نام پدرغلامحسین دارای ۳۲۶ رأی

۹. آقای ابراهیم منادی اسلامی نام پدراحمد دارای ۲۵۴ رأی

۱۰. آقای حسین لطفی نام پدرغلامحسن دارای ۲۴۱ رأی

۱۱. خانم صدیقه خمامی نام پدرعباس دارای ۸۹ رأی

۱۲. آقای مهدی عاشوری مریدانی نام پدریونس دارای ۴۶ رأی

۱۳. آقای رحمت رمضانی کوهی نام پدرغلامحسن دارای ۱۴ رأی

نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر لولمان به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:

۱. آقای آرش احمدیان رشت آبادی نام پدرحسن دارای ۱۴۴۸ رأی

۲. آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی نام پدرصفر دارای ۱۴۳۱ رأی

۳. آقای شهرام زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۰۶۳ رأی

۴. آقای حسین زمانی رودبارکی نام پدرمحمد دارای ۱۰۰۶ رأی

۵. آقای مصطفی مهربان رشت آبادی نام پدرحسینعلی دارای ۹۷۰ رأی

۶. خانم عاطفه نوروزی رشت آبادی نام پدرحسن دارای ۹۴۹ رأی

۷.خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری نام پدرسیدفاضل دارای ۹۱۹ رأی

۸. آقای سیدمحمود حسینی رشت آباد نام پدرسید جمال دارای ۷۲۸ رأی

۹. آقای محمد حمیدی پیربستی نام پدرمحمدحسن دارای ۵۲۰ رأی

۱۰. آقای رضا توکلی رودبارکی نام پدرحسین دارای ۳۷۱ رأی

۱۱. آقای حمیدرضا مردنیک نام پدرحسن دارای ۲۹۷ رأی

۱۲. آقای بهنام مصلح نام پدرمحمدعلی دارای ۲۹۳ رأی

۱۳. خانم رقیه مرزداررودبارکی نام پدرابراهیم دارای ۲۶۸ رأی

۱۴. آقای محسن سعیدفر نام پدرمظفر دارای ۲۱۵ رأی

۱۵. خانم ستایش اسماعیلی نام پدرصفرعلی دارای ۱۴۸ رأی

۱۶. آقای داود لطیفی پیربستی نام پدرعلیرضا دارای ۱۱۲ رأی

۱۷. آقای محمدرضا جهانی رکن سرائی نام پدرمحمد دارای ۸ رأی

 

 

Share