نامه عجیب نظام پزشکی به وزارت بهداشت؛ به هنرمندان زودتر واکسن بزنید!

درحالی که هنوز کادر درمان و سالمندان واکسن کرونا دریافت نکرده اند، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در اوج بی خردی برای هنرمندان پاچه خواری کرده و در خواست واکسن می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به وزارت بهداشت، برای هنرمندان درخواست اختصاص سهمیه ویژه واکسن کرونا کرده است.

این در حالی است که بسیاری از اعضای کادر درمان در بخش دولتی و بخش خصوصی و دانشجویان عرصه کارآموزی و کارورزی علوم پزشکی و همچنین سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه‌ای هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند.

واکنش مشاور وزیر بهداشت: سلبریتی محترم لطفا تقاضای خارج از نوبت واکسن نکنید

مشاور وزیر بهداشت نیز در واکنش به این نامه نوشته است: سلبریتی محترم لطفا تقاضای خارج از نوبت واکسن نکنید.

 

Share