در تقویم دانشگاهی؛

۱۲ بهمن ماه «روز دانشگاه گیلان» نامگذاری شد

با توجه به اینکه در روز دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۳ در جلسه نود و نهم شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس دانشگاه گیلان موافقت شد با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه گیلان؛ این روز در تقویم دانشگاهی به نام «روز دانشگاه گیلان» نامگذاری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۱۲ بهمن ماه «روز دانشگاه گیلان» نامگذاری شد.

با توجه به اینکه در روز دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۳ در جلسه نود و نهم شورای گسترش آموزش عالی کشور با تاسیس دانشگاه گیلان موافقت شد با مصوبه هیات رئیسه دانشگاه گیلان؛ این روز در تقویم دانشگاهی به نام «روز دانشگاه گیلان» نامگذاری شد.

Share