با حضور جمعی از مدیران شهری؛

معرفی سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰|رسیدگی به پرونده‎ها به روز انجام‌ می‌شود

با حضور برخی از مسئولان و مدیران شهری،زهرا مجاوری سماک به عنوان سرپرست جدید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، زهرا مجاوری سماک رسماً کار خود را به عنوان سرپرست جدید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ آغاز کرد..

رضا ویسی در جلسه معارفه سرپرست جدید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت گفت: برای اولین بار در طول فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت، پرونده های موجود در این کمیسیون به صفر رسیده و هم اکنون کار رسیدگی به پرونده ها در این کمیسیون به روز انجام‌ می شود.

وی افزود: این وضعیت با همت و تلاش همه کارکنان دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای اولین بار صورت می گیرد.

معاون معماری و شهر سازی شهرداری رشت سپس تاکید کرد: این وضعیت برای کمیسیون ماده ۱۰۰ ایده آل است و فرآیند خوب و ارزشمند موجود، کار رسیدگی به پرونده های رسیده را آسانتر می کند.

گفتنی اینکه وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از نظر ضوابط شهر سازی و ایمنی است. بنا بر این در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌ سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

Share