فرهام زاهد در جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری؛

درباره المان‌های شهر رشت باید تجدیدنظر شود|نداشتن خنک‌کننده برای سرور فاوا خجالت‌آور است

زاهد با بیان اینکه چرا تمام المان‌های سازمان زیبا منظر همراه با نور است، گفت: شهر رشت دارای رطوبت است و به این المان‌های نوری آسیب می‌زند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرهام زاهد، عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت نیز با بیان اینکه خارج از ضوابط قانونی نباید هیچ اطلاعاتی از شهرداری خارج شود اظهار کرد: در این زمینه شهرداری باید طبق قوانین عمل کند.

وی با اشاره به اینکه در زمینهٔ مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر رشت باید اقدامات جدی انجام شود بیان کرد: در رابطه با المان‌های شهر رشت باید تجدیدنظر شود و از المان‌های جالب‌تری استفاده کرد.

زاهد با بیان اینکه چرا تمام المان‌های سازمان زیبا منظر همراه با نور است، گفت: شهر رشت دارای رطوبت است و به این المان‌های نوری آسیب می‌زند.

عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی کلان‌شهر رشت با اشاره به اینکه باید قراردادهای که با پیمانکار بسته شده بررسی شود، تصریح کرد: هر جای شهر را نگاه می‌کنیم المان‌های نوری با ترکیب نامناسب قرار دارند که در ذوق می‌زند.

وی با اشاره به اینکه نداشتن خنک‌کننده برای سرور سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری رشت واقعاً خجالت‌آور است گفت: مشخص نیست مدیران و مسئولان کی می‌خواهند درست ‌کار بکنند.

Share