پیروزی نامزد مورد حمایت اصولگرایان؛

نتیجه انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه+ میزان آرا

محمدعلی رمضانی دستک بعنوان نماینده جدید شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر، در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه درحوزه انتخابیه آستانه اشرفیه برگزار شد، جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۳۸۶۵۵ رای و درصد مشارکت مردم برابر با ۴۵ درصد بود که اشخاص زیر به ترتیب انتخاب شدند:

۱ .محمدعلی رمضانی دستک: ۱۳۹۴۸ رأی
۲. ریحانه احمدی دهکاء: ۱۱۹۱۴ رأی
۳ .سید مهدی صادق: ۴۶۵۴ رأی
۴. ارسلان قاسم نژاد: ۳۴۲۱ رأی
۵. موسی روزبه: ۱۸۲۹ رأی
۶. رضا شرمسار: ۴۶۷ رأی
۷. مهدی ترابی: ۲۷۸ رأی
۸. سیدهاشم میرتقی: ۲۰۳ رأی
۹. ابراهیم رعنای رهبرخواه: ۴۸ رأی

بدین ترتیب محمدعلی رمضانی دستک که از سوی شانا حمایت می شد، به عنوان نماینده جدید شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر، در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

Share