برای آگاهی از اخبار انتخابات، دیارمیرزا را مطالعه کنید

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بندرانزلی

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه بندرانزلی اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه بندرانزلی را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

۱.خسرو آرنگ فرزند محرم مشهور به خسرو خان کد نامزد ۱۷

۲.منصور پورغلامی مرکیه فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹

۳.مهدی جهاندوست خلخالی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۶

۴.محسن خدابخشی‌پور فرزند علی کد نامزد ۲۸

۵.حسن خسته‌بند فرزند فرج‌اله کد نامزد ۲۹

۶.فیروز خوشحال کلویر فرزند معراج کد نامزد ۴۱

۷.حسن دادرس راسته‌کناری فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۲

۸.احمد دنیامالی فرزند رجب کد نامزد ۴۶

۹.ستار رجبی فرزند ناظم کد نامزد ۴۷

۱۰.مصطفی سماک امانی فرزند شاهرخ کد نامزد ۴۸

١١.مهدی شیرین کام فرزند علی کد نامزد ۵۱

١٢.مریم صیاددلشادپور فرزند مرتضی کد نامزد ۵۶

١٣.محمدعلی علی‌زاده فرزند اللهویرن مشهور به عشقلی کد نامزد ۵۹

١۴. فاطمه قنبرزاده بهمبری فرزند مسلم کد نامزد ۶۱

١۵. مهدیه نجفیان تربه‌بر فرزند قاسم کد نامزد ۶۲

Share