سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد:

تعیین تکلیف استیضاح وزیر کشور به هفته آینده موکول شد

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعیین تکلیف استیضاح وزیر کشور به جلسه روز دوشنبه آینده کمیسیون موکول شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، اصغر سلیمی با اشاره به نشست کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت: این جلسه با حضور وزیر کشور و جمعی از نمایندگان استیضاح کننده تشکیل، محور های استیضاح مطرح و پاسخ های وزیر استماع شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث نحوه مدیریت اعتراضات مردمی ناشی از افزایش قیمت بنزین، عدم اقناع افکار عمومی در مورد علل افزایش قیمت بنزین و راهکارهای جبرانی و آمادگی دستگاه ها و نهادهای مختلف برای افزایش قیمت پیش بینی های صورت گرفته در مورد اثرات اجتماعی و اقتصادی آن به عنوان بخشی از محور های استیضاح مطرح شدکه وزیر به آنها پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت به دلیل اینکه همه دغدغه های استیضاح کنندگان و پاسخ های وزیر در این جلسه مطرح نشد، جمع بندی موضوعات به جلسه آینده کمیسیون شوراها موکول شد.

Share