پس از گذراندن تشریفات قانونی؛

«گراند هتل بندرانزلی» در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

ولی جهانی اظهار کرد: اثر تاریخی و ارزشمند «گراند هتل بندرانزلی» از نظر ویژگیهای تاریخی ـ فرهنگی واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد و با شماره ۳۲۵۱۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اثر تاریخی و ارزشمند «گراند هتل بندرانزلی» از نظر ویژگیهای تاریخی ـ فرهنگی واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی کشور شناخته شد و با شماره ۳۲۵۱۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

ولی جهانی در این رابطه اظهار داشت: در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول کشور، اثر فرهنگی ـ تاریخی «گراند هتل بندر انزلی» که از بناهای مربوط به اواخر دوره قاجار در ایران می باشد، پس از گذراندن تشریفات قانونی در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت.

گراند هتل جزء اولین مهمانپذیرهای مدرن با اقتباس از معماری اروپایی در ایران است.

معاون میراث فرهنگی استان ادامه داد: درج تاریخ ۱۹۱۷ میلادی به شکل سیمان بری بر روی بخشی از جداره بنا، حکایت از تاریخ ساخت این بنا در اواخر دوره قاجاریه در ایران دارد. وجود تزیینات سیمان بری، ستونها و سرستونهای سیمان بری شده در ایوان ها، ورودی ها و پنجره ها و پوشاندن کل نما با طرح و نقش ها و ابزارهای خاص، از این هتل تاریخی، اثری ماندگار و منحصر بفرد ساخته است.

وی افزود: از آنجاییکه حفاظت از آثار تاریخی ـ فرهنگی از وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی محسوب می شود، لذا این اداره کل با همت کارشناسان معاونت میراث فرهنگی استان همواره می کوشد، تا آثار به جای مانده از گذشتگان را حفاظت و به آیندگان واگذار نماید.

Share