مدیر اداری سازمان جهاد کشاورزی گیلان مطرح کرد:

جذب و تبدیل نیرو مشروط به داشتن مجوز | نیروهای شرکتی رابطه استخدامی با جهاد ندارند

جهاد کشاورزی گیلان می‌گوید جذب و تبدیل وضعیت نیروها در این سازمان مشروط به داشتن مجوز است و نیروهای که به‌صورت شرکتی در این سازمان مشغول به کار هستند هیچ رابطه استخدامی با جهاد ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، مدیر اداری سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به استخدام غیرقانونی چند تن در بدنه سازمان جهاد کشاورزی اظهار کرد: جهاد کشاورزی در راستای واگذاری بخشی از امور خود به بخش خصوصی همچون شرکت پشتیبانی از طریق مزایده مناقصه برگزار می‌کند و توسط شرکت خدماتی برنده، نیرو از طریق آن در سازمان مشغول به کار می‌شود.

مصطفی زکلاب با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی در جذب و به‌کارگیری نیروهای شرکتی هیچ دخل و تصرفی ندارد، تصریح کرد: نیروهایی که به‌صورت شرکتی در سازمان جهاد کشاورزی گیلان مشغول به کار هستند از منظر حضوروغیاب و نحوه ارائه خدمات شرکت به نیروها به بخش اداری سازمان هیچ ربطی ندارد و تمامی حقوق و مزایا با توجه به قراردادی که شرکت خدماتی با نیروهای جذب‌شده دارد از طریق خود شرکت ارائه می‌شود و بین نیروهای جذب‌شده و سازمان جهاد کشاورزی گیلان هیچ رابطه استخدامی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برای جابجایی و جذب نیروی جدید در بدنه سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیازمند مجوز سازمان اداری و استخدامی هستیم گفت: هیچ نیرویی در سازمان جهاد کشاورزی گیلان بدون اینکه مجوز سازمان امور استخدامی اداری را نداشته باشد نمی‌تواند ورود کند.

مدیر اداری سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها در این سازمان افزود: تبدیل وضعیت نیروها در سازمان جهاد کشاورزی نیز همچون جذب نیروی جدید در سازمان جهاد کشاورزی مستلزم داشتن مجوز سازمان اداری استخدامی است.

زکلاب با اشاره به جذب ۱۰ نیرو در سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز گفت: این تعداد از نیروهای جذب‌شده از نیروهای شرکتی بوده و هیچ رابطه استخدامی با سازمان جهاد کشاورزی گیلان ندارند.

وی با بیان اینکه در تبدیل وضعیت نیروها مباحثی همچون مشاغل حاکمیتی و شرکتی مطرح است گفت: در تبدیل وضعیت نیروها شرکتی علیرغم داشتن مجوز از سازمان استخدامی و امور اداری باید تجربه و نیازمندی سازمان به نیروها نیز وجود داشته باشد در غیر این صورت هیچ نیرویی در سازمان نه جذب و نه تبدیل وضعیت آن‌ها انجام می‌شود.

Share