مصوبات کمیسیون تلفیق

دولت موظف به حذف یارانه ثروتمندان شد | افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن دولت موظف به حذف یارانه ثروتمندان می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلال میرزایی اظهار کرد: به موجب بند الحاقی به تبصره ۱۴ که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.

علی اصغر یوسف نژاد نایب رییس کمیسیون تلفیق نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از دیگر مصوبه امروز کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از وصول ظرف مدت یک ماه به حساب شهرداری های کل کشور واریز می‌شود.

فاطمه ذوالقدر دیگر عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با ایسنا، از افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان خبر داد.

وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله موافقت کردند.

Share