تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان

حقوق‌های زیر دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن تصویب مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۵ درصد برای حقوق کارمندان، مقرر کردند در سال ۹۸ حقوق‌های ماهانه کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه) بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را به تصویب رساندند که براساس آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(۰۰۰/۰۰۰/ ۳۳۰) ریال تعیین می شود.

بر این اساس نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­ العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌ درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌ درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌ درصد (۳۵%) می باشد.

استثنای مذکور در این ماده مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات علمی، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش است که طبق قانون ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات کسبه و مشاغل) سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال (ماهانه دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) تعیین می شود.

Share