استاندار گیلان مطرح کرد

هدف از پرداخت تسهیلات بدهکار کردن مردم نیست بلکه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار است

استاندار گیلان در نشست مشترک کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید ، سهم تسهیلات استان از محل رونق تولید را بالغ بر هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود : تاکنون در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۷۰ درصد از این مبلغ جذب شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرز مصطفی سالاری، سهم استان از محل تسهیلات طرح اشتغال فراگیر (تکاپو)  را مبلغ ۵۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: باید پروژه های اشتغالزا با تفویض اختیار به شهرستان ها با اولویت بخش گردشگری پرداخت گردد.

وی سهم تسهیلات استان از محل رونق تولید را بالغ بر هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۷۰ درصد از این مبلغ جذب شده است.

دکتر سالاری تاکید کرد: باید تسهیل گرانی از سوی دستگاهها اجرایی در هر شهرستان تعیین تا راهنمایی های لازم به متقاضیان جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی روستایی انجام پذیرد.

وی از موافقت معاون اول رییس جمهور در جهت افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی سهم تسهیلات اشتغالزایی روستایی استان در بخش گردشگری خبر داد و افزود: قطعاً با برنامه ریزی صحیح خواهیم توانست علاوه بر تسهیلات اختصاصی به استان اعتبارات بیشتری را در بخش اشتغالزایی جذب کنیم.

استاندار گیلان رونق گردشگری را از جمله اولویتهای مهم استان برشمرد و افزود: با توسعه گردشگری خواهیم توانست بخش اعظمی از مشکل اشتغال استان را برطرف و درآمد پایدار را برای مردم منطقه ایجاد کنیم.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به وجود بروکراسی زمان بر و پیچیده در بخش گردشگری خواستارحمایت بیشتر از این بخش شد و افزود:  باید فرآیند کوتاه تری در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان بخش گردشگری در نظر گرفته شود.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری همایش اخیر استانداران و تاکید رییس جمهور در جهت جذب سهم اعتبارات اشتغالزایی استان ها تا پایان تیرماه سال آینده تصریح کرد: با جذب کامل سهم اشتغالزایی استان تا خرداد ماه سال آینده خواهیم توانست سهم بیشتری از این اعتبارات را جذب کنیم.

دکتر سالاری رونق تمامی بخش های توسعه ای استان را مهم دانست و افزود: اولویت استان ایجاد اشتغال هر چه بیشتر برای مردم است.

وی بر ضرورت برنامه ریزی صحیح و حمایت  از کارآفرینان تاکید کرد و افزود: هدف از پرداخت تسهیلات بدهکار کردن مردم نیست بلکه ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم است.

Share