طاها عبداللهی

صنعت گردشگری نیازمند جوان گرایی یا تجربه گرایی؟

طاها عبداللهی در رابطه با صنعت گردشگری یادداشتی نوشت.

کشورهای مختلف و نظامهای حکومتی برای اداره یک کشور از اسلوبها و الگوهای مختلفی برای اداره محدوده تحت اختیار خود استفاده می کنند. این اسلوبها در گذر زمان به بوته آزمایش گذاشته می شود تا درستی یا نادرستی شان به اثبات برسد.جوان گرایی یا تجربه گرایی، نخبه گرایی و یا غیر نخبه گرایی، مهمترین چالش در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان یک کشور است.

ایران سرزمینی با جمعیت جوان است، که در رتبه بندیها در جایگاه کشورهای در حال توسعه جای می گیرد.

نگاهی به جمعیتی که به دنبال کار در عرصه گردشگری کشور هستند، نشان می دهد ترکیب سنی، آنها را در رده جوانان جای می دهد.

کشوری با جمعیتی که به دنبال کار هستند و ناگزیرند تا در اقتصاد این کشور جایگاهی برای امرار معاش خود بیابند و در این میان هر جا که درآمدهای آنچنانی در کار باشد خواستاران بسیاری به سوی آن روان می شوند. دولتها هم می کوشند از این چالش عبور کنند و یا آن را تلطیف کنند.

کندوکاو شاغلین در گردشگری دیگر کشورهای پیشتاز، که خود نظریه ساز هستند چیزی متفاوت با رویه های موجود ایران را نشان می دهد. برگزاری کنوانسیون گردشگری ۲۰۱۷ در ایران و شرکت صدها راهنمای کهنه کار در کنار جوانان تازه کار ایرانی، رویکرد علمی، عملی و اقتصادی را خاطر نشان می کند که درآمدهایی با ارزش اقتصادی چند ده میلیارد دلار را نصیب آنان و درآمد چندین میلیون دلاری را نصیب ما می کند.

همین پیشتازان اقتصاد گردشگری خطر ریسک استفاده از جوانان را صرفا برای اشتغال به جان نمی خرند، تا همچنان بازار خود را حفظ کنند و در مقابل تلاطم جریان جهانی اقتصاد تاب بیاورند.

تصمیم گیران و تصمیم سازان ما از یک سو حضور جوانان را در عرصه کاری محدود و عرصه را برای مدیران و کارمندان با سنین بالا مهیا می کنند و از دیگر سو  با قبول خطر پذیری، جوانان را به عرصه ای راهی می کنند که نیازمند گامهای محاسبه شده است.

تدوین افق تحقق ورود ۴۵ میلیون نفر گردشگر به داخل کشور در جایی که جوان، سپر بلا می شود به سختی امکان پذیر است.گویی قرار است روش آزمون و خطا اینجا هم تکرار شود.

کاش می شد همانند لقمان می بودیم که از بی ادبان ادب می آموختیم، ولی ما از تجربه دیگران چنان بیزاریم که نمی خواهیم بپذیریم جهان هستی، جای امتحان کردن هر چیزی نیست.

طاها عبداللهی

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share