از سوی هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گیلان

هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات شهرستان رشت معرفی شدند

هیات بازرسی و نظارت بر دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان رشت از سوی هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گیلان انتخابات معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، از سوی هیات بازرسی و نظارت بر انتخابات استان گیلان،منا ابروفراخ معاون عمرانی و امور برنامه ریزی فرمانداری شهرستان رشت، سید محسن حسینی مدیر عامل آبفای استان گیلان و محمد تقی مهدیزاده رییس امور برق شهرستان رشت برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان رشت معرفی شدند.

Share